Back to the top

Zona de descanso

Comprobando disponibilidad de entradas…

ENTRADAS ESGOTADAS

A área de descanso do Caudal Fest estará situada no xardín do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo (mapaa escasos metros da entrada ao recinto.

Que ofrecemos?

 • Control de acceso 24 horas.
 • Recepción e punto de información 24 horas.
 • Seguridade privada.
 • Servizos.
 • Duchas de auga quente.

Cal é o seu prezo?
O prezo será de 20 euros + gastos de distribución por persoa (40 euros cada parcela dobre) o cal se pagará integramente ao reservar a entrada na páxina web do festival (só online). 

E como o reservo?
Nesta páxina web.

Cales son as normas?
Podes descargar as preguntas frecuentes e as normas internas da área de descanso neste PDF. Os termos de uso dos tickets da área de descanso do Caudal Fest pódelos consultar neste outra ligazón.

Que debo facer se son un menor?
Ademais do impreso de menores do festival, deberás presentar outro impreso de menores para a área de descanso do Caudal Fest, que estará dispoñible proximamente.

O bono da área de descanso permitirá o acceso durante 3 días (desde as 12:00 h do venres 20 de setembro ata as 12:00 h do domingo 22 de setembro) e estará dividida só en parcelas de 2 persoas. Non se poderá seleccionar unha parcela de 1 persoa ou de máis de 2. Todalas persoas terán que adquirir a sua entrada.

NORMATIVA ZONA DE DESCANSO

Nesta edición, poñemos á vosa disposición unha serie de normas co fin de garantir a convivencia, o bo uso dos servizos e en definitiva, o benestar de todos. Rogamos a todos os asistentes a colaboración e o cumprimento das normas así como a información ao persoal da zona de descanso de calquera incidencia que poida xurdir na zona de descanso.

 1. En cada parcela poderanse instalar tantas infraestruturas como caiban na área delimitada e asignada polo persoal da área de descanso do Caudal Fest, a condición de que non supoñan molestia algunha ao resto dos asistentes.
 2.  Os asistentes deberán ocupar as zonas asignadas polo persoal da zona de descanso do Caudal Fest.
 3.  Queda prohibido o acceso de vehículos á zona de descanso. O estacionamento destes realizarase nas zonas habilitadas para o devandito labor para os asistentes nas inmediacións da zona de descanso. A pesar de ter gran capacidade, a dispoñibilidade é limitada e irase enchendo en orde de chegada.
 4. Está prohibido o uso dos corredores e saídas de evacuación como zona de descanso. Á súa vez estará permitido o uso de  cenadores, lonas, carpas ou outros elementos a condición de que non superen os límites da parcela asignada.
 5. Rógase o uso de papeleiras e contedores para o bo mantemento da zona de descanso.
 6. Queda terminantemente prohibida a tenencia de armas ou calquera material que poida causar graves prexuízos sobre os demais.
 7. Non está permitido facer lume así como o uso de cámping gas ou similar a fin de garantir a seguridade de todos os asistentes.
 8. Non se permite a entrada de animais na área de descanso.
 9. Os asistentes da área de descanso do Caudal Fest están obrigados a respectar as normas e a convivencia e a non perturbar o descanso dos demais. A organización resérvase o dereito para expulsar a quen realice actividades molestas, insalubres, nocivas, perigosas ou ilícitas.
 10. Está permitida a entrada de comida e bebidas alcohólicas na área de descanso a condición de que os seus envases non sexan considerados como perigosos por parte da organización.
 11.  A organización comprométese a garantir as condicións que permitan o benestar dos ocupantes da área de descanso do Caudal Fest tendo persoal á disposición de todos os asistentes para axudar en todo o que sexa conveniente.
 12.  A organización non se fai responsable das perdas ou roubos que poidan suceder dentro da zona de descanso así como no recinto do festival. O incumprimento das normas poderá supoñer a expulsión da área de descanso do Caudal Fest e en ningún caso reembolsarase o importe da entrada.
 13. Unha vez feita a reserva, non se realizarán devolucións.
 14. Para poder trocar a entrada, deberase presentar na taquilla o “print at home”, que che chegará ao correo no momento de facer o pago da reserva. Unha vez feito isto, o persoal encargado da área de descanso do Caudal Fest colocarache unha pulseira que che identifique como asistente da área de descanso do Caudal Fest. Esta pulseira deberá ensinarse cada vez que se acceda á zona de descanso.
 15. A área de descanso ocuparase por orde de chegada e de maneira organizada. A Organización indicará a medida que os asistentes vaian chegando, o lugar onde deben situar as tendas de campaña. Cada tenda só pode ocupar o espazo marcado polo persoal de Organización e non outro, quedando expresamente prohibido instalarse nos corredores. Non estará permitida a reserva de espazo “para posibles amigos que cheguen noutro momento”. No caso de que un grupo de amigos queira estar en parcelas contiguas, han de chegar á mesma vez.

PREGUNTAS FRECUENTES

Xa teño o meu “Print At Home” no correo, Que debo facer con el?

Por cada compra enviarase un “Print At Home” cun código QR por parcela. Cada código QR deberá ser validado 2 veces (unha para ti e outra para o teu acompañante). Unha vez cheguedes á área de descanso do Caudal Fest, trocarase ese código QR por unha pulseira. Cada persoa deberá levar unha copia do seu código QR en formato impreso ou no seu smartphone.

Por exemplo, no caso de que alguén compre 2 parcelas, enviaráselle 1 “Print At Home” con 2 códigos QR e deberedes imprimir 2 copias de cada código QR deles, en total traeriades impresos 4 códigos QR.

MOI IMPORTANTE, se alguén compra varias parcelas e debe enviar os códigos QR aos seus compañeiros, por favor, asegurarvos de non enviar o mesmo código QR a todos, xa que cada código QR soamente pódese validar 2 veces.

Que é o que debo facer cando chegue á área de descanso do Caudal Fest?

Debes presentar o ticket da área de descanso do Caudal Fest xunto co DNI do titular da reserva na taquilla da área de descanso. Alí o persoal darache unha pulseira que che acredite como usuario da área de descanso.

Podo levar á miña mascota?

Non se permite a entrada de mascotas á área de descanso do Caudal Fest.

Podo levar cámping gas?

Por razóns de seguridade, está prohibido facer lume e o uso de instrumentos como o cámping gas que poidan supoñer un perigo.

Como se cal é a miña parcela?

A persoal da área de descanso do Caudal Fest asignarache e indicará cal é a túa parcela en canto troques a túa entrada. Polo benestar de todos, rógase seguir as instrucións dos responsables.

Que facer se o titular do meu reserva chega uns días antes que eu?

Non habería problema, xa que os “print at home” que se deben imprimir en casa, veñen cun código de barras individual. 

 

Somos un grupo de amigos que chegamos en diferentes días e gustaríanos estar todos xuntos.

Non se fará reserva de parcelas, estas serán asignadas en función da orde de chegada. A única opción para poder estar todos xuntos sería que chegásedes todo o grupo á vez ou un representante de cada parcela.

Que facer se alguén me está causando molestias?

Para facilitar a convivencia de todos, débese comunicar ao persoal da área de descanso calquera incidencia ou perigo que poida existir.

Que facer se perdín algo?

Dispoñemos dunha área reservada para obxectos perdidos. Podedes preguntar no despacho de billetes do festival.

A pulseira da área de Descanso do Caudal Fest é válida para entrar no recinto do festival?

Non, para acceder ao recinto teredes que dirixirvos ao despacho de billetes e trocar alí a vosa entrada do festival.

Podo aparcar na área de descanso do Caudal Fest?

Non se permite o acceso de vehículos na área de descanso, nin furgonetas, nin autocaravanas. Haberá zona de aparcadoiro limitada ata fin de espazo.

Como facer o meu reserva?

Podes reservar a túa praza na web do festival. 

Cales son as medidas da parcela?

As parcelas para 2 persoas teñen unha medida de 3 x 2 m.

Que tipo de tenda de campaña podo levar?

En cada parcela poderanse instalar tantas infraestruturas como caiban na área delimitada e asignada polo persoal da área de descanso do Caudal Fest, a condición de que non supoñan molestia algunha ao resto dos asistentes. Rógase comprobar as medidas da tenda de campaña con antelación para evitar posibles incidentes de última hora. Podedes atopar as medidas das parcelas na pregunta anterior e na información da área de descanso do Caudal Fest na nosa páxina web.

 

Pódese levar comida e bebidas alcohólicas?

Permítese a entrada con comida e bebidas alcohólicas a condición de que os envases non sexan considerados como perigosos.

 

Pode entrar persoas sen entrada?

Non se permite a entrada ás persoas alleas á área de descanso do Caudal Fest.

Cando podo facer uso das duchas?

Permanecerán abertas ao longo da mañá e da tarde.

Pecha a algunha hora a área descanso do Caudal Fest?

A área permanecerá aberto as 24 horas durante os días do festival:

 • Apertura: venres 20 de setembro ás 12:00 horas.
 • Peche: domingo 22 de setembro ás 12:00 horas. 
Cando saberemos máis info sobre a área descanso do Caudal Fest?

Anunciaremos máis servizos e detalles próximamente

Exemplo práctico:

A área descanso do Caudal Fest está dividida en parcelas de 2, isto significa que no caso de que unha persoa queira ir soa deberá coller a opción da parcela para 2 persoas, o que lle supoñería un custo de 40€ + gastos.

No caso de que sexa un grupo de 3 persoas as que queiran acudir á área de descanso, deberán elixir escoller dúas parcelas de 2 persoas: unha delas será para dúas persoas e outra para a terceira persoa, cun custo total de 80€ + gastos

© CaudalFest 2023 - contacto@caudalfest.es