Back to the top

Entradas As Noites de Caudal

Entradas para As Noites de Caudal Fest

CF20-noites - Cabeceros web - Hard GZ
CF20-noites - Cabeceros web - Ana Guerra
CF20-noites - Cabeceros web - David Prado
CF20-noites - Cabeceros web - Maialen
CF20-noites - Cabeceros web - Martita de Grana
CF20-noites - Cabeceros web - Amaral
CF20-noites - Cabeceros web - Dorian
CF20-noites - Cabeceros web - Holywater
CF20-noites - Cabeceros web - Izal
CF20-noites - Cabeceros web - Ortiga
CF20-noites - Cabeceros web - M-clan
CF20-noites - Cabeceros web - Baiuca

  • Son entradas individuais para cada concerto, non existe ningún abono que inclúa varios concertos.
  • Os concertos realízanse con asentos asignados previamente, con distancia de 1.5m entre asentos e uso da máscara en todo momento. Á hora de mercar as entradas pódese elixir que asentos escoller, como se fose o cine ou un teatro.
  • Son entradas nominativas e pidese os datos de cada asistente para poder contactar coas persoas en caso de necesidade.
  • Un mesmo comprador poderá mercar un máximo de 8 entradas por persoa pero deberá indicar os nomes e apelidos de cada persoa por separado.
  • Seguirase a normativa para poder asegurarse concertos seguros e controlados con acomodación escalonada e con antelación, diferentes fluxos de xente, desinfección antes e despois dos concertos. Recomendamos consultar todas as medidas de prevención aquí.
  • Poderanse xuntar os asentos in situ no caso de persoas convivintes seguindo a normativa vixente.
  • Menores de 16 con autorización firmada por pai/nai/titor legal e acompañados por un adulto responsable. Menores con 16 e 17 anos deben acceder cunha autorización firmada por pai/nai/titor legal. Autorización dispoñible na sección de compra de cada concerto.

© CaudalFest 2019 - contacto@caudalfest.es